Chtěli bychom znovu obnovit tradici školního časopisu PETRIN, který dříve vycházel čtyřikrát ročně v tištěné podobě. 
Náš časopis bude v elektronické podobě umístěn na webu školy, volně ke stažení pro všechny zájemce.

DŮLEŽITÁ VÝZVA: Žáci naší školy, zvolte si mezi sebou zástupce třídy. Zástupce třídy bude vybírat vaše příspěvky, ale i sám přispívat do časopisu.
Můžete psát a vytvářet:
     • články všeho druhu (co se děje ve vaší třídě?),
     • povídky, pohádky, básničky,
     • hádanky, křížovky, 
     obrázky,
     rozhovory,
     psát reportáže z akcí školy nebo vašich mimoškolních aktivit,
     recenze o tom co vás zajímá (knížky, hry, filmy, kosmetika),
     pozvěte nás na zajímavou akci, …

POZOR, pozor, POZOR:
Vyhlašuji výběrová řízení na pozice hlavního grafika a reportéra časopisu. Zájemci se dostaví ve čtvrtek 26.9.2013 ve 13:30 do učebny chemie. Na schůzku přijdou i zástupci tříd.

Všechny nápady a příspěvky jsou vítány :-)

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kopecká

PS: Podívejte se na školní časopis Plánské novinky:  http://www.zsplana.cz/skolni-casopis