Začátkem října zavládl ve třídě 6. A v několika hodinách výtvarné výchovy soutěživý duch. Žáci totiž zpracovávali téma k soutěži Petka není pětka, v jejímž rámci měli za úkol do svého díla zakomponovat prvky z pet lahví. A tak v tvořivé a nadšené atmosféře vznikly 3D objekty v podobě želv s pestrobarevnými krunýři a bylo skutečně těžké vybrat jen jednu, která by naši školu ve jmenované soutěži nejen že reprezentovala, ale zároveň by byla vystavena i na veletrhu nazvaném Kreativ - Ostrava, který se konal 18. - 20. října 2013 na Výstavišti Černá louka Ostrava. Tak snad náš výtvor potěšil tamní návštěvníky alespoň tak, jako těšil své dětské tvůrce.

MgA. Tereza Maršíková