Je určen pro žáky a žákyně 2. - 5. roč. a probíhá v učebně hudební výchovy každou středu od 13.00 do 13.45hod. Učíme se zábavnou formou hrát na zobcovou flétnu a jiné jednoduché nástroje. Náplní je hra lidových a jiných písní pro děti. Využíváme k tomu notovou učebnici od Ivety Hlavaté: Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, dále nakopírované notové listy a interaktivní tabuli. Nedílnou součástí je účast na vystoupeních pro veřejnost hlavně v době Vánoc a Velikonoc. V průběhu celého roku si tak hravou formou osvojíme čtení not, hru na nástroj a máme tak skvělý pocit z úspěšně vykonané práce.

Mgr. Zuzana Procházková, vedoucí kroužku