Dne 20. listopadu 2013 ukončili žáci druhé a třetí třídy plavecký výcvik. Žáci se učili zábavnou a pestrou formou s využitím různých nadlehčovacích pomůcek splývat, zdokonalovali si techniku plaveckého způsobu prsa a znak až po plavání bez nadlehčovacích pomůcek.  A nejen to, někteří dokázali překonat strach z vody a plavání si také pěkně užívali. Hlavním cílem plaveckého kurzu bylo naučit děti co nejvíce plaveckých dovedností.  A to se našim druháčkům a třeťákům opravdu dařilo. Za své plavecké výkony si odnesli „ Mokré vysvědčení“.

Mgr.Ludmila Závodná
tř. učitelka

Fotogalerie >>>