V úterý 19.11.jsme se vydali společně s dětmi ze šesté třídy do domova Pohoda, kde jsme pomáhali na vánočních dílnách. Vyráběli se krásní andílci,tiskl se vánoční papír  pomocí bramborových tiskátek, vystřihovaly se papírové zvonečky.

Obyvatelé  domova i my jsme odcházeli moc spokojeni s pocitem, že jsme jim zpříjemnili předvánoční dny.

Další dílny budou na velikonoce, ty připraví náš výtvarný kroužek.

Jana Rumlová