V úterý 10. prosince 2013 proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo soutěže Mladý Demosthenes.

Demosthenes  byl slavný athénský politik a řečník, (nar. 384 před.n.l. - zemřel asi 322 před.n.l.), přestože původně měl vadu řeči, kterou musil překonat.

Soutěž je tedy postavena na ověřování komunikačních dovedností jednotlivců, bez ohledu na žánr, zaměření nebo druh verbálního projevu.  Soutěže se zúčastnilo celkem  9 žáků z 6. – 9. ročníku a proběhla ve dvou kategoriích. Tříčlenná porota vybírala nejlepšího, nejvýřečnějšího a nejsympatičtějšího řečníka.

Umístění v 1. kategorii (žáci 6. a 7. roč.):
1. místo – Dočkálková Vendula (6.A)
2. místo – Šivák Daniel (7.B)
3. místo – Páleníček Jiří (7.B) a Košický Lukáš (7.A)

Umístění v 2. kategorii (žáci 8. a 9. roč.):
1. místo – Schovánková  Sabina (8.A)
2. místo – Vičarová Barbora (9.A)
3. místo – Urbanová Petra (8.A)

Všem úspěšným žákům k jejich pěknému výkonu blahopřejeme a děkujeme i jejich vyučujícím jazyka českého, které je do soutěže připravovaly (p. uč. Malá, Pospíšilová).

Mgr. Alice Pospíšilová