Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili Dějepisné olympiády. Školní kolo proběhlo v pátek 13. prosince a zúčastnilo se jej 8 žáků z 8. a 9. ročníku. 

Letošní 43. ročník se zaměřil na „ Město v proměnách času“. Soutěžící využívali k přípravě učebnice, Dějiny v obrazech a hlavně internet. Ani letos nebyly otázky snadné.

Do okresního kola, které se koná 27. ledna 2014 postupuje nejúspěšnější :

Marcel Janáček  9.A  s 32 body tj. 53,3%

Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na setkání v příštím roce.

Mgr. Alice Pospíšilová
předsedkyně PK