Srovnávání vědomostí a dovedností z naší mateřštiny proběhlo 13. prosince 2013. 

Přihlásilo se 12 soutěžích z 8. A a 9. A . Jsou zařazeni do 1. kategorie.  

Nejúspěšnější byl Marcel Janáček  (9. A) s 19 body a Marcela Vacková (9. A) s 18 body. 

Oba postupují do okresního kola, které se koná 6. února 2014 ve Středisku volného času Méďa v Krnově. 

Všem soutěžícím děkuji za účast a přípravu. 

Za předmětovou komisi 
Mgr. Alice Pospíšilová