Jak již byli žáci na začátku tohoto školního roku informováni, je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku, v jehož rámci finančně podporuje vzdělávání patnáctiletého afrického chlapce Umara Bogera, který se svou rodinou žije v Ugandě (podrobnější informace o Umarovi naleznete ve škole na nástěnce u dveří do jídelny). Žáci tedy mohou každé čtvrtletí přispět do sbírky částkou 10 Kč a společně tak pomoci dobré věci. Během tohoto čtvrtletí se podařilo vybrat celkem 923 Kč, a proto bych moc ráda poděkovala všem, kteří se rozhodli podat Umarovi pomocnou ruku.

Jste báječní!:-)

MgA. Tereza Maršíková