Učebna zeměpisu se ve středu odpoledne 2. dubna zaplnila krátce před druhou hodinou žákyněmi a žáky druhého stupně. Jako každý rok i letos se zde sešli, aby svým přednesem uměleckých textů prokázali, jak hluboko pronikli do obsahové stránky díla a jak se zdokonalují v mluveném projevu.

Tříčlenná porota měla nelehký úkol - vybrat ze 17 soutěžících ty, kteří postupují do konečného městského kola základních škol města Bruntálu. 

V I. kategorii postupují:
1. místo: Magdaléna Donátková  (6. A)
2. místo: Karolína Koderlová  (6. A)
3. místo: Jiří Páleníček  (7. B)

Ve II. kategorii postupují:
1. místo: Barbora Vičarová  (9. A)
2. místo: Veronika Pivoňová  (9. A)

Postupujícím blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za dobrou přípravu.   

Autor: Mgr. Alice Pospíšilová 
6. 4. 2014