TÉMA: Naše škola – Nakresli, namaluj či jinou technikou vytvoř obrázek z prostředí tvé školy, třídy nebo z akce pořádané školou.
TECHNIKA: libovolná (kresba, malba, koláž...)
FORMÁT: A4
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 21. 5. 2014
KATEGORIE:
• 1. – 2. ročník
• 3. – 4. ročník
• 5. ročník

POŘADATEL SOUTĚŽE: Jana Rumlová – vychovatelka ze ZŠ Petrin