Ve středu 14. května se čtyři žáci – Jana a Jan Polákovi z 5. A, Michaela Kavanová a Ondřej Chylík ze 6. A zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Družstvo žáků absolvovalo 4 soutěžní disciplíny v předem stanoveném pořadí. Každý soutěžící musel vyřešit v limitu 30 minut test s 20 otázkami týkající se pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Po krátkém odpočinku skupina pěti cyklistů absolvovala pětiminutovou jízdu, přičemž musel každý postupně zastavit u šesti kontrolních stanovišť. Kartu s pořadím průjezdů jednotlivými stanovišti si každý soutěžící vylosoval na startu. V průběhu jízdy se hodnotilo dodržování  pravidel silničního provozu. 

Po splnění jízdy na hřišti museli soutěžící předvést své znalosti z poskytování první pomoci. Posledním úkolem byla jízda zručnosti na kole, kde soutěžící musel projet jednotlivými překážkami bez zastavení (osmička, přenesení pohárku s vodou, kolejnice, slalom, trychtýř, hrboly, branka, zastavení na metě). Po splnění všech disciplín všichni netrpělivě čekali na vyhodnocení soutěže.

Družstvo ve složení Míša, Ondra, Jana a Honza obsadilo skvělé 3. místo.

Světlana Fridrichová

 

 

Fotogalerie >>>