Na naší škole bude od září 2014 zřízen školní žákovský parlament. Jedná se o skupinu dětí, jejíž úkolem bude pracovat na škole na zlepšení klimatu školy směrem k otevřenosti a partnerství, vyslyšení „ hlasu žáků“ – vzájemné obohacení, informovanost, participace na akcích a činnostech školy. Díky podílení se žáků na životě školy se snižuje pravděpodobnost projevu sociálně patologických jevů ( vandalismus, šikana).

Dne 22.5. 2014 proběhly volby do žákovského parlamentu. Každá třída si zvolila dva zástupce, kteří budou třídu reprezentovat a pracovat v parlamentu. Žáci se tímto učí rozvíjet prezentační a komunikační dovednosti, kultivovaně diskutovat, přebírat odpovědnost za svou práci. Porozumět principům zastupitelské demokracie, zkušenosti s ní, ne jen s tou učenou či teoretickou.

Dne 26.5. 2014 jsme se sešli na slavnostní vyhlášení výsledku voleb. Zvoleným členům byl předán průkaz člena a byli oceněni bouřlivým potleskem a gratulací ze strany vedení školy a koordinátorů parlamentu Mgr. Mikulkové a Mgr. Janyškové.

Do žákovského parlamentu byli zvoleni tito žáci:

1. A Blažková Alžběta , Zatloukaková Agáta 
1. B Hlaváčová Daniela, Kotlárová Lenka
2. A Holba Karel, Černota Marek 
3. A Svozil Milan, Mohslerová Kristýna
4. A Černý Josef, Jarošová Julie 
5. A Gajdošík Ivo, Brulíková Kristýna 
6.A Tesař Jiří, Dočkálková Vendula
6.B Donátková Magdalena, Chlubná Veronika
7.A Zbořilová Valerie, Doležal Marek
7.B Jakub Martinát, Jiří Páleníček
8.A Schovanková Sabina, Urbanová Petra

Všem zvoleným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů. Čeká nás spousta krásné a zajímavé práce.

Mgr. Michaela Mikulková

 

Fotogalerie >>>