12. ročník sbírky „ V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“

I v letošním roce se naše škola přihlásila a zúčastnila sbírky „ Světluška“, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Dvacet dobrovolníků, převážně šlo o členy školního žákovského parlamentu, po celé dva dny nabízeli dárkové předměty – píšťalky, náramky a tykadla. Koupí sbírkových předmětů od našich dobrovolníků jsme přispívali na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. Světluška přispívá na speciální pomůcky, které mluví nebo mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, či na osobní asistenty, díky kterým mohou nevidomé děti navštěvovat běžné školy a senioři nemusí trávit podzim života v ústavech. Podporuje také mnoho projektů neziskových organizací, které rozvíjí schopnosti a talent nevidomých a slabozrakých lidí.

Rádi bychom touto cestou poděkovali především našim dobrovolníkům, kteří se této krásné akce zhostili s nadšením a s dobrým pocitem, že pomáhají na dobrou věc. Naše škola podporuje rozvoj filantropie mladých lidí, zapojuje se pravidelně do projektů, které se pomáhají potřebným.  Myslíme si, že v dnešní době je potřeba, aby i děti měly pocit, že mohou pomoci a že i malá pomoc je krok k lepšímu světu.

Děkujeme samozřejmě i dárcům, kteří tuto sbírku podpořili, kolektivu našich pedagogů i nepedagogických pracovníků, kteří také štědře přispívali.

V letošním roce se nám během dvou dnů podařilo vybrat částku 12 641,-.

Ti, kteří neměli to štěstí a naše Světlušky nepotkali, mohou během celého roku přispívat na konto „ deset devítek“ 99999 99999/0100 nebo odeslat dárcovskou sms ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87 777. Pro roční podporu odešlete DMS ROK SVETLUSKA a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30,- Světluška obdrží 28,50.

DĚKUJEME, VAŠE POMOC NEVIDOMÝM JE VIDĚT!!

Za žákovský parlament ZŠ Petrin: Mgr. Mikulková a Mgr. Janyšková