Všichni, kdo rádi kreslíte, přijďte společně s námi malovat obrázky a vyzdobit cestu do školy!

Kdy?

Ve čtvrtek  20. listopadu 2014 od 9  do 11 hodin.

Kam?    

Do budovy nového Petrina