Naši žáci jim říkají „školkáčci“. Ano, jsou to děti z mateřské školy, někdy též zvané „maláčci“. Od začátku školního roku s nimi sdílíme stejnou budovu, a proto bylo už od září nasnadě, že je budeme častěji zvát na naše nejrůznější školní akce. To proto, aby si postupně zvykaly na prostředí školy, vídaly se se svými staršími kamarády a případně navázaly i nová přátelství.  

V pondělí 19. ledna kolem desáté hodiny dopoledne jsme se již nemohli dočkat velké návštěvy téměř padesátky těchto dětí z mateřské školy Pionýrská, jejíž detašované oddělení sídlí právě u nás na Petrině. 

„Maláčci“ byli rozděleni do několika menších skupin a postupně navštívili některé třídy a odborné učebny, kde se seznámili s paními učitelkami i panem učitelem. A samozřejmě hlavně s velkými školáky, kteří jim byli ochotnými průvodci a rádci. 

Tak ve třídě 1.A u pana učitele Mašlíka prožili svou - pro většinu z nich první - hodinu angličtiny, kterou je provázela loutka Chloe a veselé písničky s pohybovými aktivitami. 

V 1.B jim paní učitelka Schneiderová za asistence kolegyně Mičkerové předvedla naprosto senzační věc, která v dobách našeho dětství patřila ještě do světa zázraků. Spousta zábavných úkolů na interaktivní tabuli děti opravdu zaujala a nadšeně se ujaly jejich plnění. 

S nemenším zájmem a nadšením se věnovaly také úžasným hudebním aktivitám u paní učitelky Janyškové ve 2.A, stejně jako činnostem s výpočetní technikou, kde jim paní učitelka Závodná ze 4.A připravila mnoho konkrétních příkladů učení se pomocí hry. O tom, že škola je vlastně velká zábava a dobrodružství, se přesvědčily také v kabinetě speciálního pedagoga u paní učitelky Malé. 

Kromě spousty zážitků a pocitů, že být školákem pro ně nebude až tak těžké, si malí „školkáčci“ odnesli rovněž sladké odměny a překrásné ( byť „jenom“ papírové ) pamětní medaile jako upomínku na tuto milou návštěvu. 

E.Janyšková, Z.Malá, K.Mašlík, I.Mičkerová, P.Schneiderová, L.Závodná  

 

Fotogalerie >>>