Ve čtvrtek 15. 1. navštívily naši třídu 1.B děti z MŠ v Oborné, které se přišly seznámit s prostředím školy. Hned v úvodu se děti rozdělily do dvojic s našimi prvňáčky, přičemž si školáci vyzkoušeli roli učitele na vlastní kůži a předškoláci zažili atmosféru vyučovací hodiny. Společně pod vedením paní učitelky všichni pracovali na interaktivní tabuli a procvičovali psaní na tabulkách. Naši prvňáčci se také pochlubili tím, co se ve škole doposud naučili. Ke konci hodiny jsme si zazpívali písničky a na památku si děti odnesly odznak sluníčka a omalovánku naší školy s bludištěm. Poté se děti z MŠ šly podívat do učebny výpočetní techniky, kde na ně čekali žáci 4. A. „Školkáčci“ si s nimi společně zkusili, jak probíhá ve škole výuka na počítačích. Na závěr své návštěvy zavítali předškoláci z Oborné k paní Malé do Školního poradenského pracoviště.

Doufáme, že se dětem u nás líbilo, a těšíme se na ně u zápisu do 1. tříd.

Mgr. Ivana Mičkerová, Mgr. Pavla Schneiderová 

 

Fotogalerie >>>