V pátek 16. 1. sportovali žáci prvních tříd společně s budoucími prvňáčky z MŠ Pionýrská. V tělocvičně naší školy bylo pro malé sportovce připraveno 8 stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet své sportovní dovednosti. Po zahájení se všichni sportovci, pod vedením žákyň z druhého stupně, odebrali na jednotlivá stanoviště. Tam už byli připraveni žáci IV. A, aby jim názorně předváděli, jak mají cvičit.  Po zapískání se rozběhlo cvičení na všech stanovištích. Každý se snažil plnit připravené úkoly co možná nejlépe. Mnozí předškoláci překvapili svoji zručností při slalomu s hokejkou, obdivuhodně zvládali cvičení s obručí, dokonce perfektně skákali přes švihadlo. Všichni byli moc šikovní. Za své výkony si odnesli malou medaili a sladkou odměnu.

Poděkování patří žákům VIII. A, kteří s panem učitelem Michalem Dufkem připravili tělocvičnu, také žákům IV. A za cvičení na stanovištích, a především žákyním z druhého stupně, které se po celou dobu cvičení velmi dobře staraly o svěřené předškoláky. 

Mgr. Ludmila Závodná

 

Fotogalerie >>>