V závěru prosince proběhlo na naší škole školní kolo matematické olympiády a jediným řešitelem, který zvládl náročné příklady, se stal Pepík Černý z páté třídy a postoupil do kola okresního. To se konalo 21. 1 ve SVČ Méďa v Krnově. V nelehké konkurenci více než třiceti matematiků celého okresu se neztratil a umístil se jako úspěšný řešitel mezi prvními dvanácti. Blahopřejeme tedy našemu žáku Josefu Černému a přejeme mu mnoho úspěchů v dalších soutěžích!

Mgr. Z. Procházková, třídní učitelka

foto: Z. Svobodová