Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost  se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

A o tom, jak probíhalo v 5.A napsal náš spolužák:

Dne 25.2.2015 proběhla v naší škole ve specializované učebně s interaktivní tabulí přednáška na téma RECYKLOHRANÍ.  Prováděla ji sympatická paní, která nás zajímavou formou naučila třídit odpad.

Na úvod jsme zhlédli naučné video o tom, jak by vypadala situace v New Yorku, kdyby se odpad netřídil, potom jsme se rozdělili do dvou  skupin.

Na zemi byly přichystány kartičky a na nich vytištěný obrázek s různým odpadem. Tyto kartičky jsme postupně třídili do správných barevných kontejnerů. Po vytřídění jsme kontrolovali společně jejich správnost.

Dále jsme si povídali, co je černá skládka. Opět jsme se rozdělili, tentokrát do čtyř  skupin a každá dostala za úkol vytřídit jednu věc z černé skládky. Danou věc jsme měli rozebrat a určit z jakého materiálu je složena a do jekého kontejneru patří. Naše skupina rozebírala pračku a její jednotlivé části.

Práce se nám velmi líbila a s naučnou přednáškou jsme byli velmi spokojeni.

Josef Černý, 5.A