Žáci 1. a 2. třídy základní školy "Petrin" se v rámci výtvarné výchovy setkávají s prvky arteterapie, kterou odborně zaštiťuje Mgr. Vlaďka Holásková, speciální pedagog ze základní školy na Rýmařovské ulici v Bruntále. Pomocí jednoduchých výtvarných technik dochází v hodinách ke spontánnímu osobitému projevu každého žáka, který se odráží v kresbě. V průběhu výtvarného tvoření dochází k posílení sociálních vazeb mezi spolužáky. Děti se učí respektovat názory druhých, posilují své sebevědomí i sebevědomí skupiny. Rozvíjí se jejich fantazie a kreativita, schopnost nehodnotit a nekritizovat práci druhého, protože o hodnocení vůbec nejde. V určitých fázích dochází k maximálnímu soustředění na vlastní myšlenky. Důležitým prvkem je vzestupná tendence k ohleduplnosti vůči ostatním, respektování tempa a individuálního projevu jednotlivce. V průběhu práce se skupinou bývají využívány a dětem představovány jednotlivé etnické muzikoterapeutické hudební nástroje. Děti se prozatím seznámily s dešťovou holí a tibetskou mísou. Na závěr každého setkání dostanou všichni žáci možnost vyjádřit se k průběhu výtvarné výchovy. Mohou ostatním sdělit své pocity, dojmy, prožitky a říci, co se jim líbilo nebo nelíbilo. Arteterapie je přínosem v sebepoznání, je to také relaxační metoda, při které je výtvarníkem každý zúčastněný jedinec.

Mgr. Vlaďka Holásková