Protože březen je měsícem knih a médií, rozhodla jsem se využít přítomnosti městské knihovny v budově naší školy a oživit hodiny literární výchovy její návštěvou. Na čtvrtek           19. března jsem domluvila komentovanou prohlídku s milou paní knihovnicí Monikou Foltinovou pro 7. A a na následující den pro 7. B.

Ochotná pracovnice knihovny žáky seznámila se způsobem půjčování knih, provedla nás po knihovně, nahlédli jsme do všech jejích zákoutí a bylo nám vysvětleno, jak hledat v knižních katalozích. 

Mnozí z žáků jsou již dávnými čtenáři a byli tedy v knihovně jako doma. Ostatní měli možnost zvážit přihlášení nebo alespoň zjistili, jak vše funguje. 

Bohužel musím konstatovat, že zejména hoši ze 7. A (v čele s Michalem Matúšů), na sebe poukazovali dost nevhodným chováním, čímž dělali ostudu nejen nám, ale především sobě! Naštěstí dojem z druhého exkurzního dne vylepšila 7. B, která se chovala příkladně.

Na konci prohlídky žáci otestovali svou pozornost zodpovězením několika všetečných otázek, aby učitelka měla jistotu, že si z netradiční hodiny odnesou i pár nových poznatků :o))

 

Kamila Bezová