Pohádkový zážitek měli všichni účastníci pěvecké soutěže, která se konala na Petrině  v úterý 29. dubna. Sešly se tady desítky nadaných dětí, aby změřily nejen své síly, ale i hlasivky při zpěvu lidových písní. Každá pohádka má v sobě spoustu dobra, a tak jako v pohádkách i u nás na Petrině bylo „dobro“ k vidění i slyšení. Tento hudební nástroj představil všem přítomným jeden z porotců Karel Soukop.  Celá porota potvrdila svou hudební kvalifikaci, když hned na úvod zahrála a zazpívala několik lidových písní za doprovodu kytary, dobra a rytmických nástrojů v rukou početného publika.  Následovaly série soutěžních vystoupení, které zahájili zpěváci z 1. tříd. Odborná porota to letos rozhodně neměla lehké. Hodnotila intonaci, frázování i celkový výraz jednotlivých účinkujících.  Ve čtyřech kategoriích postupně zazněly desítky lidových písní v podání více než padesátí malých i velkých zpěváků. Přestávky mezi jednotlivými kategoriemi, určené k přestávkám poroty, byly vyplněny společným zpíváním všech zúčastněných. Vyrovnaná soutěž nakonec skončila s těmito výsledky:

1.třídy - 1. místo Anička Mikulková, 2. místo Nelinka Světničková, 3. místo Viktorek Janyška,
2.-3. třídy  - 1. místo Antonio Adamovský  2. místo Danielka Hlaváčová  3.místo Agátka Zatloukalová,
4.-5. třídy - 1. místo Julinka Jarošová, 2. místo Lucinka Rajsová, 3. místo  Anetka Štěpaníková,

2. stupeň - 1.místo Adéla Hluší, 2.místo Štěpánka Chrástková,  3.místo Karolína Kodrlová.

Všichni soutěžící byli za své vystoupení oceněni  drobnou pozorností  a sladkostí. Výherci soutěže získali pěkné ceny a  někteří  budou reprezentovat naši školu na okresním kole soutěže ve zpěvu v Břidličné.

Mgr. Pavla Schneiderová 

 

Fotogalerie >>>