První školní den je pro žáky prvních tříd dnem velkého očekávání a dnem plných překvapení. Mnozí přicházeli s úsměvem, někteří s menšími obavami. Žáci z páté třídy jim však velmi pohotově pomáhali s hledáním svého místa ve třídě. Přestože nás bylo ve třídách opravdu hodně, mnozí se nebáli recitovat básničku nebo zpívat písničku. Odměnou byl pro všechny kornoutek se sladkostmi a malé dárečky. Další překvapení na všechny čekalo v aule školy, kde byli slavnostně pasováni na školáky paní ředitelkou, která dětem předávala malé medaile a pan místostarosta Ing. Libor Unverdorben předával dětem pamětní list. Nechyběl ani krátký hudební program, který si připravil náš pěvecký sbor Petrin. Poté prvňáčci navštívili družinu a rodiče tak měli možnost v klidu s třídními učitelkami probrat základní informace k začátku školního roku. 

Věříme, že se našim novým prvňáčkům první den ve škole líbilo, a přejeme všem, ať se jim ve škole hodně daří.

Ludmila Závodná - tř. 1.A
Ivana Mičkerová - tř. 1.B

 

Fotogalerie >>>