Starosta města Ing. Petr Rys, MBA přivítal ve středu 16. září na bruntálské radnici celou třídu deváťáků z Petrina spolu s ředitelkou školy PhDr. Mgr. Milenou Zatloukalovou. Věnoval jim bezmála dvě hodiny svého času, v průběhu kterého se obě strany navzájem dozvěděly mnoho podnětného – a z diskuze vzešly i konkrétní náměty na zlepšení života v Bruntále.

Starosta žáky seznámil s tím, jak vůbec funguje město, samospráva, jaké jsou pravomoci zastupitelstva a rady města nebo jaké činnosti mají na starosti jednotlivé odbory městského úřadu. Mnohé z informací, jak se ukázalo, nebyly pro deváťáky nové a představovaly spíše rozšíření a doplnění jejich vědomostí nabytých ve škole.

Ve druhé části návštěvy z Petrina došlo na dotazy. Žáci jich měli připravených deset a jejich záběr byl skutečně široký. Zajímalo je kácení stromů na sídlišti Dolní, kdy jim starosta vysvětlil, že každé kácení má svůj důvod a za každý skácený strom je vysazen jiný. Ptali se, kdy bude opravena silnice na Žlutý kopec, kdy odpovědí jim bylo, že nejprve je třeba rozbitý úsek dořešit vlastnicky, a jakmile bude komunikace plně v majetku města, bude třeba sehnat pět milionů korun na její opravu.

Další dotazy se týkaly dokončení třetí etapy revitalizace sídliště Dolní, sáčků na psí exkrementy v městském parku, doplnění skateparku o nové prvky nebo využití Společenského domu, kde by teenageři uvítali více koncertů pro mladé – vyslovili přání, aby zde vystoupil například Ben Cristovao nebo Majk Spirit.

Jeden dotaz směřoval také k chybějícím hřištím v okolí ulic Družební a České. V případě prvně jmenované ulice je u mladých lidí poptávka po sportovním hřišti, obyvatelům ulice České a nejbližšího okolí zase chybí hřiště pro malé děti. Starosta vzal i tento dotaz jako konkrétní podnět.

 

Zdroj a foto: MěÚ Bruntál