Žáci z prvních tříd se vydali na návštěvu za budoucími prvňáčky do MŠ Školní 2. Přišli je nejen pozdravit, ale vzali si s sebou také své aktovky, aby jim mohli ukázat, co budou do první třídy potřebovat. Společně si pak všechno důkladně prohlíželi.  Prvňáčci jim také s chutí předvedli, co všechno se už naučili. A jako správní kamarádi společně řešili připravené úkoly. Všichni byli velice šikovní. 

Už teď se na budoucí prvňáčky moc těšíme!

Mgr. Ludmila Závodná
Mgr. Ivana Mičkerová