Tematickým zaměřením 45. ročníku Dějepisné olympiády si připomínáme 700. výročí narození „Otce vlasti“ Karla IV. Žáci naší školy se sešli právě po roce 25. listopadu, aby ve vědomostním testu prokázali své znalosti z tohoto období našich dějin. Jak se přiznali, tentokrát jim bylo téma velmi blízké  a testové úkoly splnili před koncem limitu.

Své vědomosti prověřili: Jakub Martinát (9.A), Koňaříková Barbora (8.A), Finsterlová Elen (8.A), Donátková Magdaléna (8.B) a Alena Remešová (8.B)

 

Do okresního kola byli na základě splnění podmínek postupu navrženi:

Koňaříková Barbora        1. místo

Donátková Magdaléna    2. místo

Martinát Martinát           3. místo     

 

Za přípravu a reprezentaci tříd všem děkujeme.

 

Vypracovala Mgr. A. Pospíšilová