Srovnávání vědomostí a dovedností z naší mateřštiny proběhlo 14. prosince 2015. 

Přihlásilo se dvanáct soutěžích z osmých a devátých tříd. Soutěžili v 1. kategorii. Jako obvykle žáci musí splnit teoretickou část a napsat slohovou práci na dané téma. 

Nejúspěšnější byla Elen Finsterlová (8. A), Jakub Martinát (9. A) a Radek Krč (8. B).

První dva postupují do okresního kola, které se koná 15. února 2016 ve Středisku volného času Méďa v Krnově. 

Všem soutěžícím děkuji za účast a přípravu. 

Za předmětovou komisi 
Mgr. Alice Pospíšilová