Vážení přátelé, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za pomoc a podporu v roce 2016, která je pro nemocné děti velmi potřebná a důležitá a jsem opravdu velmi vděčná, že nám pomáháte. Bez Vás bychom my dál pomáhat nemohli. Opravdu si nesmírně vážím toho, že stále je dost laskavých lidí, kteří myslí na druhé a jsem šťastná, že mezi ně patříte.  Skutečně velký dík.

Přeji Vám klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku hodně síly, energie, radosti, štěstí, pochopitelně vzácného zdraví a také dostatek laskavých lidí v okolí.

S upřímným díkem   Maria Křepelková