V úterý 11. prosince  připravili žáci i učitelé naší školy Den otevřených dveří spojený s Vánočním jarmarkem. Na toto odpoledne jsme se pečlivě připravovali. Všechny třídy společně vyzdobily prostory Petrina, takže na  návštěvníky hned při příchodu dýchla příjemná vánoční atmosféra.  V odborných učebnách připravili starší žáci se svými učiteli spoustu chemických i fyzikálních  pokusů,  které zaujaly děti i dospělé.  Neméně zajímavá  byla pro všechny také práce na interaktivní  tabuli nebo v počítačové učebně.  Ve školní družině a několika třídách prvního stupně  vyráběly děti drobné vánoční ozdoby a přáníčka. Na závěr si poslechli všichni návštěvníci  hudební vystoupení  dětí z prvního stupně ve školní jídelně, kde byla také pro každé dítě připravena tombola.  Před šestou hodinou večerní jsme všichni společně rozsvítili vánoční stromeček před školou.  Všem, kdo s námi prožili adventní odpoledne, moc děkujeme.

Mgr. Pavla Schneiderová

Fotogalerie >>>