V pondělí  17.12.2012 přijela na naší školu pojízdná výstava nazvaná Tonda Obal na cestách. Tuto výstavu financuje společnost EKO-KOM,  která se zabývá tříděním a recyklací odpadů v ČR. 

Všichni žáci 1. - 9. ročníku byli postupně během 45 minut seznámeni  s důležitými informacemi o třídění odpadu a jejich následné recyklaci. Žáci si mohli na vlastní oči prohlédnout výrobky vyrobené z recyklovaných surovin. Nakonec si zahráli hru, ve které si sami vyzkoušeli správné třídění. Program byl velmi poučný a zajímavý.

Na tuto výstavu navazovaly činnosti z projektu Recyklohraní. Žáci na prvním stupni vybarvovali různé druhy sběrných nádob na tříděný odpad a zjišťovali, co do které z nádob patří a co ne. Žáci druhého stupně zase v hodině výtvarné výchovy vyráběli plakáty, které znázorňovaly třídění odpadů v Bruntále. V hodinách matematiky zase počítali různé slovní úlohy na téma třídění odpadů. Nakonec hledali na počítači papírny v ČR a zakreslovali je do slepé mapy. 

Za všechny tyto úkoly získá škola do Recyklohraní dalších 800 bodů. 

Mgr. Iveta Krpcová

Fotogalerie >>>