Vážení rodiče,
 
v případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodu uzavření školy, podle máte podle zákona na tuto dávku nemocenského pojištění nárok (týká se dětí do 10ti let).
 
Informace ze stránek ČSSZ:
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.
 
V případě, že máte zájem o uvedené potvrzení, kontaktujte kancelář školy v době od 8 do 12 hodin na čísle 553 831 167.