1385/11MR/2020 Poskytování sportovišť, učeben, nebytových prostor veřejnosti

Rada města Bruntálu u d ě l u j e ředitelům všech škol a školských zařízení jichž je město Bruntál zřizovatelem, pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14.03.2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor, s nimiž má jimi řízená organizace právo hospodařit či jinak nakládat, veřejnosti. Tento pokyn se vztahuje na veškeré formy úplatného i bezúplatného poskytování. Tento pokyn se nevztahuje na venkovní sportoviště.

Ing. Zdeňka Svobodová
tajemnice MěÚ Bruntál