V době nařízené karantény bude kancelář naší školy uzavřena.

V případě nutnosti kontaktujte paní sekretářku na mobilním čísle 608 518 564 v době od 8 hodin do 10 hodin.

Žádost o ošetřovné je možné vyzvednout na recepci školy v době od 8 hodin do 10 hodin.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová,
ředitelka školy