Projekt byl vypracován pro rok 2019. Zúčastnili se ho žáci tří základních škol. Celkem deset tříd našeho města. To je tedy asi přibližně 100 dětí. Spolu se svými učiteli procházeli pomocí počítačové prezentace domy ve městě Bruntál. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí. K čemu domy dříve sloužily, co v nich bylo umístěno, čemu slouží dnes.

Celý projekt se táhl od dob středověkého města až po dnešní současnost. Na závěr celého projektu skupinky dětí vypracovaly jednoduché pracovní listy, které shromáždili autoři projektu a následně ho celý vyhodnotili. Na všechny zúčastněné čekaly zajímavé ceny.

Vypracovala: Mgr. Šárka Bradová