Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ráda bych Vám tímto poděkovala za péči, kterou věnujete dětem při realizaci distančního vzdělávání. Věřím, že to mnohdy není lehké, ale věřte, že se všichni pedagogové naší školy snaží ze všech sil jim nový způsob výuky co nejvíce usnadnit. Třídní učitelé měli za úkol Vás, rodiče žáků prvního stupně, oslovit s dotazem, zda Vaše děti opět začnou od 25. 5. 2020 chodit do školy.

Chtěla bych Vám v souvislosti s tím, a nejen s tím, stručně odpovědět na dotazy, které nám často pokládáte.

Bude škola připravena dodržet potřebná hygienická opatření?

Chtěla bych Vás ubezpečit, že budeme připraveni dětem poskytnout ochranné pomůcky v podobě roušek, či ochranných plastových štítů. Roušky bude mít každý žák dvě, budeme je denně prát a žehlit přímo ve škole a ochranné štíty budeme také denně dezinfikovat. V každé třídě mají žáci k dispozici dávkovače s antibakteriálním mýdlem a zřizovatel nám dodá také dávkovače na průběžnou dezinfekci rukou. Ve všech třídách bude několikrát denně prováděna povrchová dezinfekce.

Jak budete známkovat na vysvědčení? Je pravda, že děti, které do školy nepošleme propadnou?

Ne, to pravda určitě není. Děti, které se z rozličných důvodů rozhodnete do školy neposlat, budou hodnoceny s přihlédnutím ke známkám, které dostaly v prvním pololetí a v počátečním období druhého pololetí (před zákazem vstupu žáků do škol) tohoto školního roku. Učitelé budou také přihlížet k aktivitě při distančním vzdělávání, ale všichni samozřejmě bereme v potaz technické vybavení a podmínky každého žáka. Hodnocení (známkování), které probíhá v období karanténních opatření v žádném případě nesměřuje ke zhoršení známek Vašeho dítěte a má mít pozitivně motivační charakter. Pro úplnost informací zveřejníme na webových stránkách školy metodický postup MŠMT k hodnocení žáků za druhé poletí školního roku 2019/2020.

Jak dlouho mohou být děti ve škole? V zaměstnání musím být do odpoledních hodin.

Ministerstvo školství zatím nepovolilo provoz školní družiny, stanovilo však výuku do odpoledních hodin. Vaše děti mohou být ve škole do 15.00 hod..

Mohla by nám škola zapůjčit pro děti technické vybavení? Nemáme doma počítač, tablet ani jiný přístroj, na kterém by moje dítě mohlo realizovat distanční výuku. Mám čtyři děti a než se vystřídají u jednoho počítače, tak je večer.

Vážení rodiče, k dnešnímu dni jsme Vašim dětem zapůjčili desítky tabletů a notebooků, jsme připraveni v tom, v případě Vašich potřeb, pokračovat. Chci Vás jen požádat o velmi opatrné zacházení, naše škola vynaložila nemalé finanční prostředky k jejich zakoupení. Při poškození jde náhrada škody za Vámi.

Budou se moci děti ve škole stravovat?

Ano, stravování bude standardně zajištěno.

 

Vážení rodiče, jistě máte dotazů ještě spoustu, ráda Vám na ně odpovím, můj telefon je transparentně zveřejněn na webových stránkách naší školy www.zspetrin.cz v sekci povinně zveřejňované informace, taktéž má e-mailová adresa. Všichni mi také můžete napsat prostřednictvím Školy Online.

Chci Vás předem upozornit, že stále očekáváme přesné instrukce k realizaci vzdělávání žáků od 25. 5. 2020 přímo ve školách. MŠMT oznámilo, že budou k dispozici v první polovině měsíce května 2020.

Ještě jednou Vám, milí rodiče, děkuji za Vaši péči, práci, ochotu a trpělivost kterou věnujete Vašim a také trochu našim :-) dětem v této době.

Přeji Vám všem co nejvíce zdraví a dobré nálady

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (PDF)