Sdělujeme, že nadále platí usnesení rady města ze dne 13.03.2020 o neposkytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti.

USNESENÍ 1385/11MR/2020
Rada města Bruntálu

I. u d ě l u j e

ředitelům všech škol a školských zařízení, jichž je město Bruntál zřizovatelem, pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14.03.2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor, s nimiž má jimi řízená organizace právo hospodařit či jinak nakládat, veřejnosti. Tento pokyn se vztahuje na veškeré formy úplatného i bezúplatného poskytovaní. Tento pokyn se nevztahuje na venkovní sportoviště.