Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nezbytným, provozním úpravám v prostorách budovy školy vyhlašuji ve dnech 29. - 30. 6. 2020 ředitelské volno.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy