Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

kvalifikační předpoklady

Odborná způsobilost asistenta pedagoga (§ 20 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících).

 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního

vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,

d) středním vzděláním s maturitní zkouškou a akreditovaným kurzem pro asistenty pedagoga

požadavky

Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten,

 

„kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

 

-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního

 

právního předpisu“.

Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:

• je plně způsobilý k právním úkonům,

• je bezúhonný,

• má odbornou kvalifikaci,

• je zdravotně způsobilý,

• prokázal znalost českého jazyka.

praxe

  • praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 26. 11. 2020, na adresu: Základní škola Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 79201 Bruntál nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kontaktní pracovník: Barbora Holbová, telefon: 553 821 167.

Pohovor proběhne on-line v termínu od 1. 12. – 11. 12. 2020, vždy po předchozí domluvě. Preferujeme spojení přes aplikaci TEAMS. V případě komplikací prosím kontaktujte kancelář školy.

 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 8. platová třída, úvazek 0,75.

 

Termín nástupu: 1. 1. 2021

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:           

  • strukturovaný profesní životopis,
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, originál přinesete s sebou k pohovoru
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.