Návrhy rozpočtů na rok 2021 a SDV 2022, 2023 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Bruntál:

https://www.mubruntal.cz/prispevkove-organizace/os-54803/p1=82124