Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová, zmírňující opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Tato opatření jsou platná od 30. 11. 2020 a týkají se žáků prvního i druhého stupně ZŠ a jejich vyučujících.

Od pondělí 30.11. 2020 nastoupí do školy k pravidelné výuce nově žáci 3., 4. a 5. ročníků a žáci 9. ročníku.

Žáci 6., 7. a 8. ročníků budou školu navštěvovat rotačně následujícím způsobem:

V následujícím období do 22.12. 2020 mají všichni žáci nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně. Žáci a zaměstnanci, kteří se nezdržují na půdě školy (mají distanční výuku) mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů. Ve všech prostorách školy platí po celou dobu pobytu povinnost nošení roušek. Všechny prostory jsou pravidelně několikrát denně dezinfikovány a větrány. 

 

Odkaz na podrobné znění nových opatření obou ministerstev naleznete zde (dokument ve formátu PDF)

 

Při příznivém vývoji nastoupí všichni žáci po Vánočních prázdninách od 4.1. 2021 k běžné prezenční výuce. O změnách Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte prosím na mě, nebo kancelář školy.

 

Děkuji Vám za vzájemnou toleranci a respekt a přeji všem hlavně hodně zdraví!

 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy