Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky gymnázií z celé České republiky. Cílem soutěže je zapojit děti do pohybové aktivy a stmelit všechny žáky napříč ročníky ve snaze pomoci své škole o co nejlepší výsledek v kraji.

Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání dětí. K samotné soutěži je přidáno mnoho doplňujících „výzev“, které soutěž zatraktivní, zapojí i učitele a propojí tuto akci i s ostatními předměty, např. pracovní vyučování, dramatickou výchovu, český jazyk nebo vaření. Vše je hodnoceno body a na konci tohoto každoročního projektu jsou vyhlášeny nejúspěšnější školy jednotlivých krajů a následně celé republiky.

V těchto dnech byly zveřejněny výsledky soutěže z minulého školního roku, která kvůli pandemické situaci byla dokončena až na začátku letošního školního roku. A pro ZŠ Petrin Bruntál dopadla skvěle, protože naše škola uspěla v Moravskoslezském kraji na 1. místě a v rámci celorepublikového žebříčku na 9. místě!!!

Všem petrinským dětem i zapojeným vyučujícím gratulujeme a přejeme hodně zdaru v dalším ročníku!

Mgr. Nikola Machů