Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,  

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová, zmírňující opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Tato opatření jsou platná od 12. 4. 2021 a týkají se žáků prvního stupně ZŠ a jejich vyučujících.

Od pondělí 12. 4. 2021 nastoupí do školy k pravidelné výuce žáci přípravné třídy.

Žáci 1. stupně budou školu navštěvovat rotačně následujícím způsobem:


V následujícím období mají všichni žáci nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně. Žáci a zaměstnanci, kteří se nezdržují na půdě školy (mají distanční výuku) mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů. Ve všech prostorách školy platí po celou dobu pobytu povinnost nošení chirurgických roušek (žáci) a respirátorů (zaměstnanci). Všechny prostory jsou pravidelně několikrát denně dezinfikovány a větrány.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte prosím na mě, nebo kancelář školy. 

Děkuji Vám za vzájemnou toleranci a respekt a přeji všem hlavně hodně zdraví! 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA
ředitelka školy