V průběhu minulého týdne naší školu navštívili předškoláčci  téměř ze všech bruntálských mateřských škol. Děti společně se žáky naší školy plnily úkoly ve třídách, v počítačových učebnách, na interaktivní tabuli i v pracovně školního speciálního pedagoga. Prohlídku školy předškolákům příjemně zpestřovali žáci vyšších ročníků, kteří průběžně s dětmi brouzdali mezi úžasnými EKO výrobky našich žáků - objevovali palmy, papoušky, opice, koutek DŽUNGLE, šaty z ekologických materiálů aj.

Všechny děti odcházely nadšené  a těší se na své první krůčky ve škole a nové spolužáky.  

Mgr.Zdeňka Malá

Fotogalerie >>>