Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2013/2014

Ćíslo žáka

Přijetí

Ćíslo žáka

Přijetí

1

Přijat/a

22

Přijat/a

2

Přijat/a

23

Přijat/a

3

Přijat/a

24

Přijat/a

4

Přijat/a

25

Přijat/a

5

Přijat/a

26

Přijat/a

6

Přijat/a

27

Přijat/a

7

Přijat/a

28

Přijat/a

8

Přijat/a

29

Přijat/a

9

Přijat/a

30

Přijat/a

10

Přijat/a

31

Přijat/a

11

Přijat/a

32

Přijat/a

12

Přijat/a

33

Přijat/a

13

Přijat/a

34

Přijat/a

14

Přijat/a

35

Přijat/a

15

Přijat/a

36

Přijat/a

17

Přijat/a

37

Přijat/a

18

Přijat/a

38

Přijat/a

19

Přijat/a

39

Přijat/a

20

Přijat/a

40

Přijat/a

21

Přijat/a

41

Přijat/a

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1.třídy z důvodu stěhování apod.

 

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 14.2.2013 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 14.2.2013 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy