V pondělí 29. dubna se na zámku v Bruntále uskutečnil 11. ročník zábavné hry Hrátky s historií. Letos byl věnován 800. výroční založení města Bruntálu. Zúčastnila se tříčlenná družstva žáků 6. až 9. ročníků či primy až kvarty z celého okresu Bruntál. 

Naši školu reprezentovala děvčata z 8. A Sára Hrubešová, Markéta Vacková a Veronika Pivoňová. Tak jako všichni soutěžící i ony musely přijít v dobovém kostýmu a připravit si znalosti nejen z historie Bruntálu, ale také vědomosti o kolonizaci, poznat osobnost a připravit si pověst o Jeseníkách. Než se družstvo vydalo na soutěžní okruh po zámeckých komnatách, krátilo si čas skládáním rozstříhaného obrázku hradu a také se dovědělo zajímavosti o gotickém písmu. Děvčata si vyzkoušela, jaké to bylo psát brkem. „Poznávat historii našeho města tímto způsobem, nás baví,“ přiznala děvčata.

Všichni soutěžící se pečlivě připravili. Při závěrečném srovnávání počtu získaných žetonů byly totiž mezi družstvy jen malé rozdíly.

Nad letošním ročníkem převzala patronát naše škola a své síly spojila s Všeobecným a sportovním gymnáziem Bruntál, A-GNOS Bruntál, Muzeem v Bruntále a Klubem Za starý Bruntál za finanční podpory města Bruntálu. 

Fotogalerie >>>

Videosnímek na TV Portál >>>