Na začátku školního roku se Petrin přihlásil do projektu „ Pomáhej“ pod záštitou nadace Via ve spolupráci s ČSOB a Era bankou.
Cílem projektu  bylo naučit a podpořit mladé lidi vlastní iniciativou a aktivitami pomáhat někomu, kdo pomoc potřebuje. Žáci naší školy se do tohoto projektu zapojili a vybrali si Domov Pohoda v Bruntále. Společně vypracovali návrh aktivit a možnosti jak vybrat finanční částku, kterou by předali paní ředitelce Domova Pohoda. Děti naší školy pod vedením paní vychovatelky Zuzany Svobodové a paní učitelky Zuzany Procházkové také navázaly s lidmi žijícími v Domově Pohoda kontakt a udělaly jim radost svými vystoupeními. Podařilo se nám zorganizovat burzu přečtených knih, která se uskutečnila dne 30. května. Do akce se zapojili žáci celé naší školy, kdy každý z nich přinesl jednu či více knih, které je ochoten darovat na dobročinný účel. Sborovnu jsme přetvořili na příjemný, útulný antikvariát s klidnou muzikou a vůní exotických čajů. Návštěvníci si tak mohli knihy prohlédnout, v čajovně vypít dobrý čaj a pak se rozhodnout, kterou knihu si koupí a tím přispějí na projekt „Pomáháme seniorům“. Přestože počasí nám vůbec nepřálo a návštěvnost nebyla veliká, podařilo se nám vybrat částku 2 300,- Kč.
Na 11. června jsme připravovali akademii Petrina s názvem „ Život s knihou“, a tak jsme se rozhodli zbylé knihy nabídnout i tam. Celková vybraná částka z prodeje knih činí 5 761,-Kč, dárců bylo celkem 57Tímto bych chtěla velice poděkovat všem štědrým dárcům, dále všem, co se na projektu podíleli a pomáhali jak darováním knihy, tak především třídě 8.A, která celou akci zorganizovala a realizovala, také vedení školy za podporu a trpělivost, a také nadaci Via. Protože náš projekt byl vybrán mezi 12 nejúspěšnějších projektů v republice, dostali jsme příslib nadace o zdvojnásobení vybrané částky. Lidem  žijícím v Domově Pohoda tedy s radostí předáme částku přesahující 10 000,- Kč.
Jsem nesmírně pyšná na své žáky a šťastná, že se jim podařilo dosáhnout tak vysoké částky. Pocit, že mohou někomu pomoci vlastními silami, je k nezaplacení a myslím, že cíl celého projektu byl splněn.

Mgr. Mikulková Michaela

Fotogalerie >>>