V pátek 21. června 2013 se v rámci oslav 800. výročí udělení městských práv městu Bruntálu uskutečnil turnaj ve vybíjené žáků 4. -5. ročníků bruntálských základních škol. Turnaj, který v rámci projektu financovaného městem pořádala naše škola, proběhl pod širým nebem na prostranství Zámeckého a Palackého náměstí a účastnilo se ho pět základních škol. Autorkou projektu byla paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová a organizační tým tvořili Mgr. Zuzana Procházková, Zuzana Svobodová a Mgr. Karel Mašlík. Slavnostní zahájení turnaje provedl pan místostarosta Vladimír Jedlička a paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

Za více než pěkného počasí viděli diváci z řad školáků, pedagogů, novinářů a veřejnosti deset napínavých soubojů o poháry, medaile, diplomy, věcné ceny a sladké odměny. Družstva se utkala systémem „každý s každým“ a po více než dvou hodinách sportovního zápolení se zrodilo následující celkové pořadí:

1.ZŠ Školní – Petrin ( 10 bodů )
2.ZŠ Cihelní ( 9 bodů )
3.ZŠ Jesenická (  5 bodů )
4.ZŠ Okružní ( 4 body ) 
5.ZŠ Rýmařovská ( 0 bodů ) 

Reprezentanti naší školy, žáci 5.A a 5.B, podali velmi obětavý výkon a nezklamali fanoušky Petrina v čele s paní ředitelkou, paní zástupkyní a svými třídními učiteli. Jména hrdinů, kteří vybojovali pro naši školu vítězství v tomto bez nadsázky historickém turnaji, jsou:

Ondřej Bobek, Jiří Cápek, Vendula Dočkálková, Tomáš Horník, Veronika Chlubná, Mikuláš Kalisz, Barbora Koňaříková, Adam Mika, Dominik Rajs, Nikola Teplíková, Jiří Tesař                  ( kapitán a nejlepší hráč turnaje ) a Patrik Trdlica. 

Kromě všech výše jmenovaných dětí i dospělých uvedených v úvodu tohoto článku se sluší dále poděkovat majiteli dopravní firmy panu Ing. Josefu Petríkovi, který  poskytl zdarma dopravu materiálu tam i zpět. Přispěl také velkou osobní pomocí, stejně jako další řidič, pan Jiří Urban. Děkujeme ZŠ Okružní v čele s jejím ředitelem Mgr. Leošem Sekaninou za zapůjčení mantinelů a panu Mgr. Petru Zatloukalovi z téže školy za  fyzickou realizaci této zápůjčky. Velký dík patří všem pomocníkům z řad žáků i pedagogů naší školy a rodin organizátorů. Poděkování si zaslouží i hospodářka školy paní Barbora Holbová a účetní paní Jana Samsonová. Děkujeme vedení města, vedení naší i ostatních škol, všem zúčastněným učitelům i žákům naší i ostatních výše jmenovaných škol, trenérům, rozhodčím, časoměřičům, ochotným příslušníkům městské policie a zdatným pracovníkům Technických služeb. Dík a obdiv patří v neposlední řadě hlavní organizátorce oslav a vedoucí oddělení kultury MěÚ Bruntál, paní Mgr. Aleně Pajkošové. 

Vedoucí organizačního týmu děkuje za špičkovou a obětavou práci oběma spoluorganizátorkám. 
Pokud se tato sportovní akce líbila  a nadále najde podporu a zájem, rádi ji v příštím roce zopakujeme. 

 

Mgr. Karel Mašlík, vedoucí organizačního týmu turnaje a trenér vítězného družstva
Mgr. Zuzana Procházková, zástupkyně vedoucího organizačního týmu, asistentka trenéra a vedoucí vítězného družstva 
Zuzana Svobodová, členka organizačního týmu, rozhodčí a asistentka trenéra vítězného družstva

Fotogalerie >>> (foto Karel Janeček a Zuzana Procházková)
Video >>> (TV portály)