Naší škole byl udělen Eko-diplom za úspěšnou realizaci projektu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět za šk. rok 2012/2013.