Naše škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, kterou zprostředkovává Arcidiecézní charita Praha. Čtvrtletně vybíráme od žáků částku 10 Kč a takto získané peníze zasíláme na účet afrického chlapce Umara Bogere, kterému finanční příspěvek mimo jiné zpřístupňuje vzdělání a napomáhá mu tak i ke splnění Umarova velkého snu stát se doktorem.

Umar 9. 10. 2013 oslavil své patnácté narozeniny, studium ho moc baví a ve třídě vyniká, ve volném čase rád hraje fotbal a bydlí se svými rodiči a pěti sourozenci v Ugandě ve Vvumbě.

S Umarem jsme v kontaktu skrze vzájemnou korespondenci a z jeho dopisů je znát, že ho naše podpora a zájem velmi těší. Nás zase těší, že můžeme společně pomoci dobré věci.